Nieuwjaarsreceptie Gestelde Lichamen

Fotoreportage...

Lier: Traditie getrouw ging de nieuwjaarsreceptie van de Gestelde Lichamen - of wat moderner de VIP-receptie - door in het stadhuis. De burgemeester en de leden van het schepencollege ontvingen daar de gezagsdragers, prominenten en de gestelde machten zoals politie en leger.
Burgemeester Frank Boogaerts verwelkomde de genodigden.
In zijn toespraak stelde hij het nieuwe stadsbestuur voor. Hij gaf ook de meest in het oog springende punten uit het bestuursakkoord mee.
“Ons bestuursakkoord is uitgebreid en ambitieus. Het trekt de grote principes door die de voorbije zes jaar werden uitgezet in het gevoerde beleid, maar legt toch ook belangrijke nieuwe accenten op punten die ons allen aanbelangen : veiligheid, mobiliteit, bouwprojecten, inspraak, huisvuil.”
Belangrijk voor iedereen is natuurlijk dat er geen belastingverhoging komt en dat de vaste IVAREM-bijdrage wordt verlaagd in de eerste en belangrijkste plaats voor alleenstaanden. Ook belangrijk is dat de afbouw van de stadsschuld verder wordt gezet.
Na de toespraak werden de receptie en de interessante gesprekken verder gezet. (MSL/foto’s MSL-SDW)

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet