Lier is en blijft een studentenstad

Lier: Sinds 2017 werken Stad en OCMW Lier en de Thomas More-hogeschool nauw samen als 'Partners in education'. Een belangrijk aandachtspunt in deze samenwerking is de ambitie Lier als studentenstad op de kaart te blijven zetten. Om potentiële studenten warm te maken voor Lier en hen de weg te wijzen is er "Lier voor studenten", een nieuw stadsplan op maat van de jeugd.

“Met dit nieuwe plannetje kunnen de studenten gemakkelijk de winkels en de horeca vinden. Ook het aanbod van sport en cultuur is ook op dit handig kaartje terug te vinden. We vestigen ook de aandacht op de vlotte bereikbaarheid van onze stad met het openbaar vervoer”, zegt Ivo Andries schepen van onderwijs.

“De samenwerkingsovereenkomst tussen stad en OCMW Lier en de Thomas More-hogeschool werd de voorbije maanden op verschillende vlakken verder uitgerold. Daarbij hebben beide partners de intentie om Lier als studentenstad nog meer op de kaart zetten, maar bekijken ze ook mogelijke andere samenwerkingsverbanden.
Zo organiseert de hogeschool, die beschikt over een eigen AED-toestel, in samenwerking met de stad opleidingsmomenten voor handelaars uit de nabije omgeving. Telkens kunnen een tiental handelaars deelnemen met als doel om het toestel te kunnen gebruiken als er zich in hun zaak een noodsituatie voordoet. De hogeschool organiseerde met veel enthousiasme deze opleiding ook voor personeelsleden van stad en OCMW Lier. In het kader van 'welzijn op het werk' bekijken beide partners ook andere samenwerkingsvormen. De stad ondersteunt de promotie van de babysitcursus die de school organiseert voor geïnteresseerde Lierse jongeren. Verder wordt samengewerkt in het kader van de inzet van stagiairs in het woonzorgcentrum en de dienstencentra en wordt ingezet op de bekendmaking van vacatures en de promotie van stad en OCMW Lier als werkgever bij laatstejaarsstudenten. Er werden ook afspraken gemaakt over het gebruik van elkaars lokalen”, gaat schepen Andries verder.

Graduaat Orthopedagogie
Maar er is veel meer. Thomas More biedt vanaf september 2019 met het graduaat Orthopedagogie een nieuwe opleiding aan in Lier. Dit graduaat leidt studenten op tot opvoeder-begeleider. De studenten bouwen deskundigheid op om te werken met mensen in diverse doelgroepen en op verschillende werkterreinen. Een ruime theoretische achtergrond wordt gecombineerd met een stevig pakket werkplekleren waarmee de studenten de nodige vaardigheden en attitudes verwerven om meteen aan de slag te kunnen. Met een graduaatsdiploma orthopedagogie op zak kan men terecht in verschillende domeinen van de welzijnssector: gehandicaptenzorg, integrale jeugdhulp, algemeen welzijnswerk, woonzorgcentra, geestelijke gezondheidszorg.
De versterking van de bestaande opleidingen en de uitbreiding van het onderwijsaanbod moeten het hoger onderwijs in Lier stevig verankeren. (MSL/foto’s MSL)

Meer informatie: www.thomasmore.be/opleidingen

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet