Overstromingsgebied Polder van Lier wordt aangepast

Lier: De Polder van Lier is gelegen  tussen de Beneden-Nete, de grens met de gemeente Duffel en de Mechelsesteenweg. Het is een gecontroleerd overstromingsgebied van ongeveer 156 hectare groot.  Het heeft als doel de stad tegen overstromingen te beschermen.
Gezien de wijzigende klimaatomstandigheden dienen wij ons beter te beschermen tegen overstromingen. We verwachten immers vaker grotere stormen die langer aanhouden.

Na onderzoek is gebleken dat wanneer het bekken volledig gevuld is, het water onvoldoende snel terug in de Nete kan terecht komen. De actuele drie afwateringsbuizen hebben een te kleine diameter. Daarom is een aanpassing noodzakelijk.

“Omdat we de kans dat Lier overstroomt zo veel mogelijk willen vermijden, gaan we een nieuwe uitwateringssluis in de dijk bouwen, met een veel grotere diameter. Dat wordt een grote, betonnen constructie in de dijk, die we natuurlijk groen inkleden door de dijk die erover komt. De nieuwe keersluis bouwen we tussen het Hof van Ringen en de Waterschranshoeve. De drie bestaande uitwateringen behouden we”, zegt Koen Segher, projectingenieur van De Vlaamse Waterweg nv.

Om een omgevingsvergunning te bekomen is er tot 22 februari een openbaar onderzoek. Iedereen kan tot dan de plannen in het stadskantoor van Lier inkijken. Dat kan ook online. (www.omgevingsloket.be en dan zoeken op ‘Polder van Lier’)

Open water
“Bij deze aanvraag voor de omgevingsvergunning hoort nog een tweede aspect”, merkt Koen Segher op. “We plannen namelijk ook graafwerken om enkele wei- en hooilanden om te vormen tot open water met riet. Vooral langs onze getijdenrivieren hebben we daar een groot tekort aan, want ze verbeteren namelijk de gezondheid van onze rivieren. We gaan er dus voor zorgen dat het Netewater in beperkte mate het overstromingsgebied in kan. Daardoor krijg je een wisselwerking tussen het overstromingsgebied en de rivier. We zorgen er ook voor dat vissen heen en weer van de rivier naar het overstromingsgebied kunnen. Dat is namelijk een ideale paaiplaats”, besluit Koen Segher. (MSL/foto Vlaamse Waterweg)

 

 

 

 

 

Dit artikel delen op social media

Tweet